پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

شنیده ها حکابت می کند؛

دست اندازی به بیت المال، توسط افراد وابسته به یک حزب منحله در یزد


شنیده ها از این ماجرا حکایت دارد که تعدادی از افراد وابسته به یک حزب منحله در استان،قصد دست اندازی به بیت المال با استفاده از رانت و رابطه با برخی مسئولان استان دارند.

به گرارش یزدامـــــــروز؛ شنیده ها حکایت از آن دارد که تعدادی از افراد وابسته به یک حزب منحله در استان، قصد دست اندازی به بیت المال با استفاده از رانت و رابطه با برخی مسئولان استان دارند.

گفتنی است این افراد قصد دارند با رایزنی های هر روزه خود با برخی مسئولان ارشد استان، اراضی وسیعی از زمین های چند روستای اطراف یزد را تصرف ومبادرت به ایجاد یک موسسه به اصطلاح علمی-فرهنگی کنند.

از سوی دیگر همزمان با این اقدام،قیمت  زمین های اطراف این موسسه، که قبلاً توسط عوامل وابسته به این طیف، خریداری شده در حال افزایش سرسام آور است.

لازم به ذکر است این افراد در زمینه  راه اندازی اینگونه  موسسات و انجام فعالیت های حزبی در قالب  فعالیت های فرهنگی و علمی ید طولایی دارند.


آخرین اخبار آخرین اخبار