پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


دشمنی های بی پایه به هیئآت مذهبی یزد!


نه اینکه بر حسینیه ایراد بگیرند و سخنران را برنتابند واقعیت آن است که پشت این ایرادات و نیشها مطلبی دیگری نهفته است و آن اهداف گروهی و حزبی است!

یزد رسا؛ در حالیکه جو حاکم بر استان دارالعباده و دارالعلم یزد از گذشته تاکنون جوی مذهبی بوده و آحاد مردم در عزاداریها و جشن های مذهبی بیشترین حضور را دارند و با شکوه ترین مراسمات دینی در حسینیه ایران یزد برگزار می گردد.

واین ظرفیت عظیم می بایست مورد حمایت دستگاههای اجرایی و رسانه ها قرار گیرد اما متاسفانه شاهد ایرادات و نیشهایی از از سویی بعضی از آنها و رسانه های وابسته شان هستیم کسانیکه شعار افسرده بودن یزدیها را القاء می کردند می بایست از اینکه صدها نفر در یک مراسم جشن مذهبی حضور می یابند خوشحال باشند و نشانه شادابی و طراوات مردم بحساب آورند.

نه اینکه بر حسینیه ایراد بگیرند و سخنران را برنتابند واقعیت آن است که پشت این ایرادات و نیشها مطلبی دیگری نهفته است و آن اهداف گروهی و حزبی است.

قصد و نیت اصلی از این بگو مگوها از صحنه بیرون کردن حریف و ضربه زدن به رقیب است در حالیکه دست اندر کاران این مراسمات نه رقیبند و نه حریف سیاسی و حزبی بلکه  به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب جوانان انقلابیند که بدون ادعا در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی  تلاش می کنند و نسبت به این نیشها بی اعتناء.


نویسنده: مهدی مهدوی

انتهای پیام/س


آخرین اخبار آخرین اخبار