پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تجربه شخصی خواننده محبوب کشور؛

دعای که بنیامین جهت رفع مشکلات پیشنهاد می کند


این یک تجربه شخصیه که به همه دوستانم پیشنهاد می کنم. هر کی هر کجای عالم مشکلی داره نیت کنه و این دعا رو یک بار بخونه و آخر دعا صد و ده بار بگه یاعلی و یاعلی

به گزارش یزد امـــــروز،بنیامین خواننده محبوب کشور دعایی را از تجربه خودش پیشنهاد می کند.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار