پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


دلایل تلاش برای راه نیافتن آیات جنتی،یزدی و مصباح به مجلس خبرگان


در روزهای اخیر، جریانی برای حذف برخی چهره ها از مجلس خبرگان رهبری شکل گرفته است و محور اصلی تبلیغات آن، این است نگذارید آیات جنتی،یزدی و مصباح بار دیگر به مجلس خبرگان راه یابند.

یزدامروز؛ :در روزهای اخیر، جریانی برای حذف برخی چهره ها از مجلس خبرگان رهبری شکل گرفته است و محور اصلی تبلیغات آن، این است نگذارید آیات جنتی،یزدی و مصباح بار دیگر به مجلس خبرگان راه یابند.

در این میان، برخی رسانه های خارجی از جمله بی بی سی نیز وارد گود شده اند و این روند را ترویج می کنند.

درباره تلاش برای راه نیافتن آیات جنتی،یزدی و مصباح به مجلس خبرگان

در این باره چند نکته قابل توجه است:

1 - این که مردم ایران به چه کسی رأی بدهند و به چه کسی رأی ندهند، اساساً ربطی به خارجی ها و از جمله انگلیس و رسانه هایش ندارد.

این مردم ایران هستند که در خوشی ها و سختی های این مملکت سهیم اند و رنج کاستی ها را می برند نه کسانی که از آن سوی مرزها در آرامش خود نشسته اند و درباره انتخاب مردم حرف می زنند.

2 - در داخل نیز، هم قانون و هم اخلاق ایجاب می کند که هر کس، به نفع کاندیدای مورد علاقه خودش تبلیغ کند و از تبلیغ علیه این و آن بپرهیزد. این نکته درباره آیات جنتی، یزدی و مصباح نیز صادق است.

3 - مردم ایران، با چشمان باز و با نگاه به عملکرد افراد و رویکردهایشان رأی خواهند داد.

هم اکنون برای مجلس خبرگان، دو فهرست اصلی وجود دارد: یکی به نام "خبرگان مردم" با سرلیستی هاشمی و روحانی و دیگری فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با حضور جنتی و یزدی و مصباح.

این مردم هستند که مواضع هاشمی و روحانی را بررسی می کنند که ببینند تا چه اندازه همسو با خواست هایشان است و از سوی دیگر، مواضع جنتی، یزدی و مصباح را نیز چه در باب مردمسالاری و چه در خصوص عملکردهایشان در شورای نگهبان و جاهای دیگر می دانند و اکنون، بی هیچ تنش و جنجالی، موقع قضاوت و انتخاب بین آنهاست که کدام شان به مجلس خبرگان بروند و کدام شان نروند. این فقط تصمیم مردم ایران است، نه دیگران.

 

آخرین اخبار آخرین اخبار