محتوا محتواشب گذشته دومین جشنواره صنایع برتر استان یزد با حضور مسئولین در کارخانه جنوب برگزار شد.

یه گزارش یزدامروز به نقل از یزدرسا؛


آخرین اخبار آخرین اخبار