پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس شورای شهر یزد:

راهپیمایی اربعین،مانوراقتدار اسلام در برابر تحجر،خشنوت و تروریست است/«معصوم»جای نقد ندارد


رئیس شورای شهر یزد در خصوص افاضات اخیر یکی از اصلاح طلبان تند رو مبنی برانتقاد ازپوشش راهپیمایی اربعین حسینی توسط رسانه ملی گفت: راهپیمایی اربعین مانوراقتدار اسلام در برابر تحجر،خشنوت و تروریست است.

رئیس شورای شهر یزد در مصاحبه با یزدامروز؛ در خصوص افاضات اخیر یکی از اصلاح طلبان تند رو مبنی برانتقاد ازپوشش راهپیمایی اربعین حسینی توسط رسانه ملی گفت: راهپیمایی اربعین مانوراقتدار اسلام در برابر تحجر،خشنوت و تروریست است.

شیخ عباس زارع ادامه داد: این حرف که چرا صداوسیما مراسم راهپیمایی اربعین را پوشش می دهد حرف درستی نیست البته  اگر درکشور مشکلاتی هم وجود دارد باید صداوسیما به بررسی آن ها نیز بپردازد.

زارع افزود: نمایش راهپیمایی عظیم اربعین بک حرکت ارزشمند و موثر در نمایش قدرت ایران اسلامی، بالابردن روحیه ملت وانتقال حس امنیت به مردم است.

رئییس شورای شهر یزد در پاسخ به این سوال که برخی می گویند ائمه معصومین(ص) را هم می توان نقد کرد گفت: وقتی کسی معصوم است یعنی حتی فکر لغزش و اشتباه را نیز نمی کند پس جای نقدی از وی باقی نمی ماند.

وی اضافه کرد: البته شاید درمواردی به علت نسبی بودن عقل بشرسوالی  برای انسان، درباب احکام صادره از جانب معصوم پیش بیاید می توان علت آن را جویا شداما این ماجرا ربطی به نقد معصوم ندارد.


آخرین اخبار آخرین اخبار