محتوا محتوا

قمی:


رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد از آمادگی بخش خصوصی برای راه اندازی اتوبوس های برقی درشهر یزد خبر داد.

یه گزارش یزدامروز؛ حمیدرضاقمی در مصاحبه با یزدآوا؛ از آمادگی بخش خصوصی برای راه اندازی اتوبوس های برقی درشهر یزد خبر داد و اظهار داشت: مهمترین مشکلات بر سر راه این اقدام مشکلات ترافیکی و عدم صدور مجوز توسط راهور است که در صورت رفع این موانع پروژه اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در خصوص  بازدید از اطلاعات شفاف سازی شده شهرداری  تصریح کرد: توجه صاحبان اصلی اطلاعات یعنی مردم به اطلاعات عرضه شده در فضای مجازی از اهداف مهم در شفاف سازی به شمار میرود.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار