پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد

راه اندازی خانه های بهداشت در محلات یزد/عدم ارائه خدمات مطلوب توسط برخی شرکت های بیمه گر،تخلف محسوب می شود


رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در باره نارضایتی مردم از ارائه نامطلوب خدمات شرکت های بیمه گرتکمیلی و مطرح کردن افزایش ناگهانی تعرفه ها توسط دولت از طرف این شرکت ها گفت:هرساله با عقد قرارداد شرکت های بیمه گر با وزارتخانه افزایش نرخ خدمات پزشکی در قراردادها لحاظ شده و برا ساس آن حق بیمه از بیمه شدگان اخذ می شود.اتفاقی که درسال گذشته افتاد این بود که شرکت های بیمه گردر6ماهه نخست سال، حق بیمه را براساس تعرفه سال جدید(93) دریافت کرده و خدمات را براساس تعرفه سال قبل (92) ارائه می دادند اما به محض اجرای تعرفه های سال 93 ازششماهه دوم سال این شرکت ها اززیربار مسئولیت شانه خالی کرده و خدمات خود را به این بهانه تقلیل دادند که هر شرکت بیمه گری که مبادرت به انجام چنین اقدامی کرده، متخلف محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار یزد امـــــــروز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد صبح امروزدرنشست خبری اعلام برنامه های هفته سلامت، ازراه اندازی خانه بهداشت محلات دریزد خبر داد.


دکتر محمد رضا میرجلیلی تحقق شعارسازمان جهانی بهداشت«امنیت غذا از مزرعه تا سفره» را ازاولویت های کاری این دانشگاه خواند و گفت: امسال نظارت های این دانشگاه بر مراکز تولید و عرضه مواد غذایی بیشتر خواهد شد.


میرجلیلی ،بهره برداری از ساختمان جدید بیمارستان شهید رهنمون، افتتاح بخش خون وسرطان بیمارستان شهید صدوقی وادامه اجرای طرح نظام سلامت را از برنامه های مهم این دانشگاه در سال 94 عنوان کرد.


وی میزان رضایت مردم ازاجرای طرح سلامت را 70درصد اعلام کرد و ادمه داد: در سال جاری نیز بخشی از یارانه نظام سلامت به دانشکده های دندانپزشکی اختصاص می یابد تا میزان هزینه های مردم در این بخش کاهش یابد.


متولی امر بهداشت و درمان در استان، در پاسخ به سوال خبرنگار یزد امـــــــروز؛ مبنی بر نارضایتی مردم از ارائه نامطلوب  خدمات  بیمه های تکمیلی و مطرح کردن افزایش ناگهانی تعرفه ها توسط دولت از طرف این شرکت ها گفت: در سال های متمادی گذشته درکتاب تعرفه ها تغییری حاصل نشده بود که این مسئله باعث شده بود که برخی پزشکان از طرق غیرقانونی نظیر دریافت زیرمیزی و غیرو به جبران میزان پایین تعرفه ها بپردازند که در قالب اجرای طرح سلامت ، درکتاب تعرفه ها به طور میانگین 40درصد به تعرفه خدمات پزشکی اضافه شد.

 


میرجلیلی اضافه کرد: هرساله با عقد قرارداد شرکت های بیمه گر با وزارتخانه  افزایش نرخ خدمات پزشکی در قراردادها لحاظ شده و برا ساس آن حق بیمه از بیمه شدگان اخذ می شود.اتفاقی که درسال گذشته افتاد این بود که شرکت های بیمه گردر6ماهه نخست سال، حق بیمه را براساس تعرفه سال جدید(93) دریافت کرده و خدمات را براساس تعرفه سال قبل (92) ارائه می دادند اما به محض اجرای تعرفه های سال 93 ازششماهه دوم سال این شرکت ها اززیربار مسئولیت شانه خالی کرده و خدمات خود را به این بهانه تقلیل دادند که هر شرکت بیمه گری که مبادرت به انجام چنین اقدامی کرده، متخلف محسوب می شود.

 


رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اضافه کرد: برخی  ازشرکت ها پس از تذکر وزارتخانه، طبق رواله گذشته به ارائه خدمات پرداخته و مقرر شده شرکت های باقی مانده نیز از ابتدای سال جاری همچون گذشته به ارائه خدمات بپردازند.

 


وی همچنین در خصوص افزایش تعرفه پزشکان و خدمات پزشکی در سال 94 گفت : تاکنون افزایش تعرفه ای وجود نداشته و منتظر مصوبه هیئت دولت برای افزایش تعرفه ها هستیم.

 

لازم به ذکر است ؛میرجلیلی در ابتدای جلسه و پس از سخنانش خطاب به خبرنگاران گفت: به دلیل ملاقات مردمی و برای اینکه مردم معطل نشوند جلسه را ترک می کنم وبه اتاق مجاور می روم که این حرکت آقای دکتربا واکنش اعتراضی برخی خبرنگاران روبرو شد.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار