محتوا محتواسامانه خود ارزیابی روانشناختی، غربالگری اضطراب و استرش ناشی از ویروس کرونا در یزد راه اندازی شد.

به گزارش یزدامروز، معاون پیشگیری بهزیستی استان یزد با اعلام این خبر گفت: این سامانه به نشانی http://corona.behzisti.ir/ به منظور پیشگیری از آسیبهای روانی-اجتماعی ناشی از بحران کرونا در تلاش است به صورت هوشمند افراد جامعه را از نظر وضعیت روانی غربالگری و سپس توصیه های روانشناختی به آنها ارائه دهد.

دکتر ناصر صباغزادگان هدف این سامانه را تدوین محتوای مناسب متناسب با وضعیت سلامت روان افراد ذکر کرد و اظهار داشت: غربالگری صحیح و مبتنی بر شواهد علمی، ارائه توصیه های کارشناسی و علمی روانشناختی و پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی ناشی از بحران ویروس کرونا از دیگر اهداف این سامانه است.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم با مراجعه به این سامانه می توانند دریابند که چه سطحی از افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از کرونا را تجربه می کنند؟ و برای پیشگیری از آن چه باید کنند.

دکتر صباغزادگان یادآور شد: نتایج نمایش داده شده و توصیه های ارائه شده در این سامانه، بر اساس پاسخ دهی افراد به سوالات پرسشنامه استرس، افسردگی و اضطراب است و جایگزین مداخلات و مصاحبه های تخصصی نمی شود و در صورتیکه فرد نیاز به دریافت خدمات تخصصی داشته باشد به خط 1480 بهزیستی و پس از آن مراکز مشاوره تخصصی ارجاع داده می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار