محتوا محتوا

رئیس محیط زیست خاتم خبر داد


رئیس محیط زیست خاتم از راه اندازی سایت پرورش «گوزن زرد ایرانی» در جنگل باغ شادی شهرستان خبر داد.

به گزارش یزدامروز، رئیس اداره محیط زیست شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار طنین خاتم از راه اندازی سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در جنگل های باغ شادی این شهرستان خبر داد.

حجت عشایری گفت: تعداد 6 راس گوزن زرد با نظر سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان یزد درسال 1385 از دشت ناز ساری با هدف تکثیر و پرورش و درنهایت معرفی به طبیعت به منطقه حفاظت شده باغ شادی انتقال یافت.

عشایری افزود: خوشبختانه با توجه به سازگاری گونه با طبیعت منطقه که درارتفاعات انتهائی سلسله جبال زاگرس قراردارد موجب شد که با نظرجمیع کارشناسان ملی و بین المللی درصورت تامین اعتبارلازم این گونه برای اولین بار رهاسازی و به طبیعت معرفی شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار