پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

استاندار یزد در آئین تکریم و معارفه مدیر کل صداو سیمای یزد:

رسالت صدا وسیما یزد،گسترش وحفظ برند دارالعباده ودارالعلم است/ نیاز جامعه به علم روز با محتوای بومی


استاندار در ابتدای مراسم با بیان اینکه صدا وسیما شاید تاثیر گزارترین رسانه در کشور در همه ابعاد باشد اظهار داشت: حضرت امام صدا و سیما را دانشگاه دانستندو یکی از علل تاثیر گزار صداو سیما را آن دانست که همه دانشجوی این دانشگاه هستیم.

به گزارش یزدامــــــروز به نقل از یزد رسا؛ استانداریزد در مراسم تکریم رئیس صداو سیمای یزد با بیان اینکه صدا وسیما شاید تاثیر گزارترین رسانه در کشور در همه ابعاد باشد اظهار داشت:  حضرت امام(ره) صدا و سیما را دانشگاه دانستند و یکی از علل تاثیر گزار صداو سیما را آن دانست که همه دانشجوی این دانشگاه هستیم.

 


میر محمدی عنوان کرد: مخاطبان صدا و سیما از همه گروه سنی ازکودکان گرفته تا پیرمرد نود ساله که همه اینها نیاز به آموزش؛تغذیه روحی و فکری دارند وبرطرف کردن این نیازها هنرعزیزانی است که در صداو سیما خدمت می کنند.

 


وی افزود:  دشواری و سنگینی کار صدا و سیما زمانی مشخص می شود که باید به همه انتظارها وتوقع همه قشرها از بی سوادش تا عالمش گرفته پاسخ بدهند .

 


استاندارتصریح کرد انتظاراتی که از افراد در صدا و سیما می رود این است که همراهی کنند که برخی مسائل و انتظاراتی که مردم مطرح می کنند و مدنظرشان است از برنامه ها شان حذ ف نشود.

 


میر محمدی با بیان اینکه گسترش و حفظ برند دارالعباده و دارالعلم رسالتی بر دوش صداو سیما است افزود: از یک طرف با جامعه ای متکثر روبرو هستیم  که با اقسام ایده ها و آرمانها و خواسته ها متنوع و ازطرفی حساس تر با  تحولات و دگرگونی در دنیا با مباحث سیستم نرم افزاری و سخت افزاری روزمواجه هستیم.


وی در ادامه تصریح کرد: باید روشی را انتخاب بکنیم که تاثیر گذار و محقق شود بنابراین شیوه هایی را دنبال کنیم که بتواند محتواهایی را عرضه کند جذابیت داشته و گرایش دیگران  بیشترودر عین حال نشاط و شادابی درست در آن باشد.

 


استاندار عنوان کرد: گفتن اینکه دشمن نفوذ می کند وما را بی هویت می سازد مشکلات ما حل نمی شود، بلکه باید بگویم چکار کنیم که مصونیت پیدا کنیم و جامعه از آسیب ها مصون سازیم.


میرمحمدی با بیان اینکه دنیا در حال پیشرفت است و همه به علم روز لب تاپ وکامپیوترها نیاز دارند افزود:ما باید از این علم استفاده کنیم و در اختیار دیگران قرار بدهیم  ونرم افزارهایی طراحی بکنیم که محتوای  آن بومی باشد.


و در پایان افزود: ما بایداز پتانسیل های  درونی جوانان را در امر خلاقیت و نوآوری استفاده کنیم واین طبیعی است که جوانان ما کمتر از دیگران نیستند.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار