پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

یادداشت یک سایت مجوز دار!

رسانه های منتقد استان یزد زیر تیغ مسئولان


شنیده های اخیر حاکی است که برخی مسئولین استانی با جبهه گیری در مقابل انتقاد، از توقیف رسانه ها سخن می گویند و با بیان اینکه شما مجوز ندارید، می خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند.

به گزارش یزدامروز، پایگاه خبری تحلیلی سرو ابرکوه به عنوان یکی از سایت های ثبت شده در سامانه وزارت ارشاد در یادداشتی خطاب به مسئولان استان نوشت: نقد و نقد پذیری؛ یکی از شاخصه های جامعه پویا است. نقد کردن قالبی است، برای گوشزد کردن نواقص موجود، که رفع آنها می تواند در پیشرفت موضوع موثر باشد.

نقد کردن؛ حق طبیعی هر فرد ایرانی است، تا نظرات خود را به صورت منطقی و منصفانه، بیان کند. البته نقد کردن به معنای بی حرمتی، مجادله و تخریب شخصیت ها نیست و همواره باید این مساله را مورد توجه قرار داد.

شنیده های اخیر حاکی از این است، که برخی مسئولین استانی، با نادیده گرفتن انصاف و جبهه گیری در مقابل انتقاد، از توقیف رسانه ها سخن می گویند و با بیان اینکه شما مجوز ندارید، می خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند!

خطاب به شما مسئولین محترم! مگر نه اینکه یکی از رسالت های رسانه ها، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه می باشد؟ مگر نه اینکه هدف رسانه های منتقد اصلاح امور و رفع کاستی های موجود است؟

در این راستا مقام معظم رهبری در تاریخ 13/2/1375 در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور فرمودند: "خوب؛ مطبوعات نقششان روشن شد. مطبوعات يعني مطبوعات سالم؛ نه لزوماً مطبوعاتي که طرفدار دولت باشند، که من در تقسيم بندي عرض خواهم کرد. مطبوعاتي که طريق سلامت بپيمايند و بنا بر عناد و بدجنسي نداشته باشند. اين گونه مطبوعات، در هر رشته اي قلم بزنند - سياسي باشند، فرهنگي باشند، اقتصادي باشند، درباره مسائل خارجي حرف بزنند، در  خصوص مسائل داخلي حرف بزنند - و هر کاري که بکنند، به نفع نظام حرکت کرده اند. چرا؟ چون بر مايه آگاهي مردم مي افزايند. موضع مطبوعات در جمهوري اسلامي، اين است".

و نه اینکه رسانه ها وظیفه خود را عملی کرده و در خصوص فتنه و عوامل فتنه که رهبر انقلاب آن را جز خطوط قرمز برشمردند، در راستای روشنگری، توصیه های لازم را به شما مسئولان تذکر دادند.

بعید است که مسئولان انتظاری جز این از رسانه ها داشته باشید و بعید است که انتظار داشته باشد رسانه ها آمار و اطلاعات غلط به اقشار مختلف مردم برسانند.

چه خوب است مسئولان نقدپذیری را پیشه خود کرده و به جای فرافکنی و انتقادات، پاسخگو باشند و افکار عمومی را نسبت به مواضع و عملکرد خود آگاه کنند. البته این سیاست با شعارهای دولت تدبیر و امید هم همسویی دارد. چرا که رئیس جمهور قبل از انتخابات؛ آزادی بیان رسانه ها و مطبوعات، ایجاد عدالت برای همه مردم به طور یکسان، نقد دولت جهت پیشرفت و توسعه کشور را جزو برنامه های خود معرفی کرد.

کاش مسئولین، به عنوان متولیان امور و خدمتگزاران مردم، در راستای هر چه بهتر شدن موقعیت ها، این نقدها را مورد استفاده قرار دهند، تا با همکاری رسانه ها، فضای همدلی و همزبانی کشور را بهبود بخشیم و شعار سال را اجرایی کنیم.


آخرین اخبار آخرین اخبار