محتوا محتوا17 شوال روز نبرد پهلوانی بزرگ جوانمرد عالم بشریت حضرت علی(ع) با عمروبن عبدود در جنگ خندق که نماد شجاعت و اخلاق است توسط شورای فرهنگ عمومی به عنوان «روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» نامگذاری شده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار