پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوامردم دارالعباده یزد امروز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همچون موجی پرخروش، از ساعات اولیه با حضوری گسترده، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی نشان دادند