محتوا محتوا

گزارش تصویری/


همایش حامیان ولایت با حضور انبوه و پرشور بسیجیان یزد در جوار امامزاده سید محمد جعفر برگزار شد.

یزدامروز به نقل از یزدرسا