پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


روایت تصویری از حضور پرشور و حماسی مردم یزدی ها در پای صندوق های رای


یزدی ها با شکوه هرچه تمام تر در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار