محتوا محتوا

کارتون؛


رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند، کاری که برای درآمد حلال بوده است، شب را آمرزیده به سر آورده است.

یزد امــــروز؛ رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند، کاری که برای درآمد حلال بوده است، شب را آمرزیده به سر آورده است.

پیامبر اکرم (ص) : نگاه محبت‏ آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.


آخرین اخبار آخرین اخبار