پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در اولین جلسه شورای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد؛

روسای دانشگاه های آزاد استان یزد گرد هم آمدند


اولین جلسه شورای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد با دستور کار معارفه رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش یزد امــــروز، دکتر محمدرضا اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و رئیس هیأت امنای استان در این جلسه با معرفی دکتر محمدحسین جعفری به عنوان اولین رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد به تشریح و تبیین ساختار تشکیلاتی جدید دبیرخانه هیأت امناء و شرح وظایف دبیر و رئیس دبیرخانه و معرفی کمیسیون های هیأت امنا و شوراهای تخصصی استان پرداخت.


دکتر محمد حسین جعفری رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در ادامه با اظهار خوشنودی در جمع روسای واحدهای دانشگاهی اظهار امیدواری کرد تا بتوان در سال همدلی و همزبانی با کمک و همدلی روسای واحدهای دانشگاه اهداف دانشگاه را محقق و اجرایی کرد.


در این جلسه مقرر شد تا روسای واحدهای دانشگاهی نسبت به معرفی نماینده جهت عضویت در شورای تخصصی استانی اقدام نمایند.

 

منبع:خبر آنلاین


آخرین اخبار آخرین اخبار