پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در پی صحبت های اخیر هاشمی؛

روستاییان منتظر عذر خواهی هاشمی هستند


اظهارنظر چند روز پیش هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با هفته نامه«طلوع صبح» موجی از اعتراضات عمومی را در فضای مجازی و به خصوص در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. توهین به روستا و روستازاده‌ها همان موضوعی بود که قلب هزاران روستایی غیور و انقلابی را جریحه دار کرد.

به گزارش یزدامــــــروز از یزدرسا به نقل از راه دانا ؛ اظهارنظر چند روز پیش هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با هفته نامه«طلوع صبح» موجی از اعتراضات عمومی را در فضای مجازی و به خصوص در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد.  توهین به روستا و روستازاده‌ها همان موضوعی بود که قلب هزاران روستایی غیور و انقلابی را جریحه دار کرد.

تصاویری از شهدای روستا، کشاورزان و دامپروران، شخصیت های روستازاده و... در تمام کمپین های اعتراض آمیز به چشم می خورَد و همه خواستار یک چیز هستند: "هاشمی باید عذرخواهی کند."

متاسفانه در قبال این اعتراض "خودجوش و مردمی" که به عنوان یک جریان خبری در سطوح رسانه های کشور بازتاب داشت، وابستگان و اطرافیان هاشمی چه شخصیت‌ها و چه رسانه های مجازی و مکتوب، تنها به تطهیر آیت الله پرداخته و با تخریب و توهین به افراد معترض به این سخنان، که اغلب آنها را روستازاده‌های دل شکسته تشکیل داده بود در صدد بر آمدند تا به نوعی به «ماست مالی» اظهارنظر اهانت آمیز هاشمی بپردازند.

سایت انتخاب که جز سایت های وابسته و حامی خاندان هاشمی تلقی می شود از ساعات نخست روز گذشته تخریب و اهانت های خود را با" بی مزه و مضحک" خواندن کمپین و تصاویر منتشره، شروع کرد و به تفسیر کذایی و مطلوب خود از اظهارنظر هاشمی پرداخت.

روزنامه های جریان اصلاح طلب و وابسته به خاندان هاشمی نیز کار خود را شروع کرده و در خطی مشترک، با القای اینکه این پویش مردمی در ایجاد کمپن اعتراضی به سخنان آیت الله  وابسته به جریان اصول گرایی است که با واژه افراطی نیز این جریان را ملقب کرده اند، درصدد بودند تا با فرار روبه جلو، هاشمی را مبری از هر اظهارنظر توهین آمیز خطاب کنند و شانه هاشمی را از زیر یک عذرخواهی خشک و خالی از این جماعت زحمت کش و انقلابی که نظام ما مرهون رشادت های آنهاست، خالی کنند.

به هر حال این تفکر تفرعنی نهفته در هاشمی و وابستگان شخصیتی و رسانه ای وی، بازدارنده یک حرکت اخلاقی در عذرخواهی از مردم روستا می شود و طبیعی است که امروز هر حرفی در کشور از زبان هاشمی زده شود و با یک عملیات رسانه ای به خنثی کردن سلبی آن پرداخته و با ا هانت های پی درپی به جریان های سیاسی دیگر، دلجویی و رفع رنجیده خاطری روستازادگان را به محاق ببرند.


آخرین اخبار آخرین اخبار