پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تشریح کرد

روند جذب معلمان حق التدریسی در آموزش و پرورش


سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: روند و نحوه به کارگیری و استخدام معلمان حق التدریسی با نیروهای رسمی حق التدریسی متفاوت است.

به گزارش یزدامروز؛ ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه استخدام معلمان به ویژه معلمان حق التدریسی در آموزش و پرورش گفت: ابتدا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیف استخدامی اختصاص می دهد و سپس آموزش و پروش استخدام می کند. استخدام های آموزش و پرورشی از طریق دانشگاه فرهنگیان و از طریق آزمون استخدامی است که دربرگزاری آزمون استخدامی برخی معلمان مانند معلمان حق التدریسی به دلیل سابق کاری خود امتیاز ویژه ای را دارند.

وی بااشاره به اینکه معلم حق التدرسی با نیاز آموزش و پرورش به نیروی حق التدریس فرق دارد و دو مورد جدا و متفاوت است ، بیان کرد: تعدادی از افراد نیروی رسمی آموزش و پرورش هستند که به عنوان اضافه کاری در صورت لزوم به حق التدریس در مدارس می پردازند تعدادی دیگر از نیروها و افراد هم ممکن است استخدام نباشند و تنها مراحلی را در آموزش و پرورش طی کرده و اجازه تدریس در مدارس را پیدا کنند (درواقع معلمان حق التدریسی کسانی هستند که ممکن است در آینده بخواهند بحث استخدامشان را پیگیری کنند) بنابراین این دو نیرو با هم متفاوت هستند.

وی افزود: مثلا مدرسه ای ۸ ساعت در درس ریاضی احتیاج به حق التدریس دارد ، معلم رسمی آموزش و پرورش به عنوان اضافه کاری در این ۸ ساعت به حق التدریس می پردازد.

ثقفی گفت: وقتی مدرسه اعلام می کند که به ۴۰ ساعت معلم ریاضی احتیاج دارد آموزش و پرورش به این مدرسه یک معلم رسمی با ۲۴ ساعت حق التدریس و برای ۱۶ ساعت دیگر معلم حق التدریسی می دهد .

وی در پایان در خصوص معلمان حق التدریسی اظهار داشت: درتهران عمدتا در قسمت خانم ها نیرو زیاد داریم و اصلا حق التدریسی نداریم ،در قسمت آقایان هم چون نیرو به شدت کم داریم خود نیروها کار حق التدریسی را انجام می دهند. در کل معلمان حق التدریس بیشتر ممکن است در شهرستان ها باشند و در شهر تهران خیلی درگیر این مسئله نیستیم.


آخرین اخبار آخرین اخبار