محتوا محتوارئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: از ارقام جدید گندم و جو مقاوم در مقابل شوری با نام های برزگر و گلشن به منظور کشت در زمین های شور کشور به همت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان رونمایی شد.

به گزارش یزدامروز، سید جمال سجادی پور در مراسم رونمایی از این محصولات گفت: زمین های استان عمدتا به دلیل اقلیم منطقه ، شور است و دستاورد جدید تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره وری بهتر و افزایش درآمد کشاورزان مهم است.

وی افزود: گندم برزگر جدیدترین رقمی است که پس از ارقام کویر، بم، سیستان، نیشابور، ارگ، افق و نارین به ارقام گندم کشور معرفی شده و مطالعات و تحقیق روی آن از سال 82 شروع و اکنون به مرحله تکثیر و تولید رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی یزد ، مقاومت گندم برزگر به ریزش، خوابیدگی، تحمل در برابر شوری، کیفیت آرد خوب و میانگین عملکرد 4.6 تن در هکتار را از جمله مشخصات و مزایای آن دانست.

سجادی پور دستاورد دیگر استان را معرفی رقم جو گلشن برشمرد و اظهار داشت: این رقم بعد از ارقام افضل، خاتم و مهر چهارمین رقم جو مقاوم در برابر شوری در کشور است که تحقیقات آن از سال 85 در یزد شروع شد و در حال حاضر به نتیجه رسیده است.

وی همچنین مقاومت جو گلشن به شوری، ریزش و خوابیدگی و عملکرد پنج تن در هکتار را از مشخصات برجسته این نوع جو اعلام کرد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار