پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

درخواست مسئول کانون بازنشستگان کشوری استان یزد:

رئیس جمهور به وعده خود عمل کرده و قفل تبعیض و فقر را بازکند/جفای صندوق بازنشستگی درحق قشر بازنشسته


مسئول کانون بازنشستگان کشوری استان یزدابراز امیدواری کرد رئیس جمهور که یکی از شعارهای اصلی وی ریشه کن کردن ظلم وتبعیض وفقر بوده هرچه زودترقفل تبعیض و بی عدالتی را با کلید خود باز کند.

مسئول کانون بازنشستگان کشوری در استان یزد در مصاحبه با یزد امروز؛ ضمن گلایه از عدم توجه مسئولان به مشکلات بازنشستگان و به ویژه شرایط  نا به سامان بیمه تکلمیلی آنان گفت: متاسفانه درسال های اخیر، رفتارصندوق بازنشستگی کشوری با بازنشستگان که در حقیقت مالکان وصاحبان اصلی این صندوق می باشند مناسب نبوده و جز حق کشی و پایمال کردن حقوق حقه این عزیزان کار دیگری انجام نداده است.

سیدمحمد نماینده اضافه کرد: صندوق مذکور با ثبت شرکت های مختلف، در زیرمجموعه خود به اعمال غیر قانونی دست می زنند که نمونه ای از آن را در بحث بیمه تکمیلی بازنشستگان شاهد هستیم و می بینیم که این صندوق با واسطه قرار دادن شرکت آتیه سازان که خود نیزوجهه قانونی ندارد اعمال غیرقانونی مرتکب شده و ظلمی آشکار درحق قشر والا مقام بازنشسته روا داشته است.

وی ادامه داد: بازنسشته ای که امروزاز یک طرف  در شرایط کنهسالی قرارداشته  و از طرف دیگر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند باید برای درمان خود مخارج گزافی پرداخت کند و سپس اندکی از آن مخارج سنگین  را به بهانه سقف تعهدی بی تعهدانه این صندوق بازپس گیرد و این درحالی است که این صندوق باید یاور وبازوی توانمند این عزیزان باشد.

نمایند افزود: در چندسال اخیر تلاش های زیادی توسط کانون صورت گرفته تا به آئین نامه اجرایی محاسبات سقف پرداختی بیمه تکمیلی دسترسی پیدا کرده وآن را مورد بررسی قرا ردهیم و بفهمیم روش محاسباتی این سقف تعهد چگونه است که تنها سهم ناچیزی از هزینه گزاف درمان را شامل می شود اما متاسفانه این صندوق ممانعت به عمل آورده و همکاری نکرده است.

مسئول کانون بازنشستگان کشوری در استان، درادامه با مطرح کردن این نکته که متاسفانه مشکلات بازنشستگان تنها به حوزه سلامت و بیمه تکمیلی ختم نمی شود گفت: درزمینه تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان درسال های گذشته روال کار به این صورت بود که این عزیزان با حضور در کانون جهت شرکت در این تورها ثبت نام کرده و کلیه امور مربوط به سفر آنان بدون کوچکترین دغدغه ای انجام می شد اما در دوسال اخیر و با اینترنتی شدن ثبت نام، کمک هزینه سفر به ازای هر بازنشسته و همراه مبلغ 2500000 ریال (جمعاً 5000000 ریال) از کل هزینه پرداختی سفر کسر و در حساب شرکت مجری تور(پرشین گلف) که از شرکت های زیرمجموعه این صندوق می باشدواریز می شود و بازنشسته و وظیفه بگیر مابه التفاوت هزینه سفر را پرداخت می کند که متاسفانه ارائه خدمات توسط شرکت مذکور مطلوب نیست و اکثریت بازنسشتگان ناراضی هستند.

وی خواسته کانون بازنشستگان از مسئولان را رسیدگی به تخلفات این صندوق وحمایت عملی از بازنشستگان عنوان کرد و گفت: بازنشستگان انقلاب کنندگان دیروزهستند که امروز پای در سن  کهن سالی گذاشته و اکنون که دارای جایگاه و مرتبه ای در خانواده خود می باشند با درآمد پایین و خانواده ای شلوغ به سختی روزگار می گذرانند و نه تنها حمایتی نمی شوند بلکه در حق ایشان اجحاف هم صورت می گیرد

نماینده، تفاوت فاحش دریافت حقوق بین بازنشستگان سال های گذشته و سال های جدید بامیزان تحصیلات و سوابق یکسان را ظلمی بزرگ خواند وابراز امیدواری کرد رئیس جمهورمحترم  که با کلید تدبیر پای در گود اداره کشور گذاشته  و یکی از شعارهای اصلی وی ریشه کن کردن ظلم وتبعیض وفقر بوده به وعده خود عمل کرده و هرچه زودترقفل تبعیض و بی عدالتی را با کلید خود باز کرده و با رعایت انصاف و عدالت در بین همه بازنشستگان کشور زمینه امیدواری و نشاط آنان را فراهم آورد


آخرین اخبار آخرین اخبار