پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

درآخرین روز از ثبت نام داوطلبان مجلس؛

رئیس حزب اعتدال و توسعه استان یزد در انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرد


محمد دهستانی رئیس حزب اعتدال و توسعه و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان یزد، با حضور در ستاد انتخابات از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر کاندیدای مجلس دهم شد.

به گزارش یزدامروز؛ محمد دهستانی  برای ثبت‌نام در حوزه انتخابیه یزد و اشکذر در ستاد انتخابات یزد حضور پیدا کرد.

دهستانی رئیس حزب اعتدال و توسعه استان یزد، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان یزد را در پرونده فعالیت خود دارد.

.تابناک

آخرین اخبار آخرین اخبار