پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

شور و نشاط علوی؛

رژه کاروان موتورسواران یزدی در شام غدیر


در شام عیدغدیر کاروان موتورسواران یزدی با رژه در سطح شهر،شور و نشاط علوی را برپا کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار