پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


زشت‌ترین موجودات جهان + تصاویر


زشت ترین موجودات زنده ای که دردنیا به حیات خود ادامه می دهند.

یزدامـــــــروز،

حباب ماهی
حباب ماهی در سال ۲۰۱۳ لقب زشت‌ترین موجود زمین را به دست آورد.

قورباغه آبی اسکروتوم


آی آی


موش کور بینی ستاره‌ای


فیل دریایی


موش کور سفید دندان دراز


خوک دریایی

 


آخرین اخبار آخرین اخبار