پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بر اساس اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور؛

زمان دریافت کارت و شرکت در آزمون استخدامي شهرداري های استان یزد مشخص شد


بر اساس اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، آزمون استخدامي شهرداري هاي استان یزد همزمان با سراسر كشور برگزار خواهد شد.

به گزارش یزدامروز؛ بر اساس اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، آزمون استخدامي شهرداري هاي استان یزد همزمان با سراسر كشور در روز جمعه مورخ 2/11/94 برگزار مي شود. 

داوطلبان مي توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 26/10/94  لغايت 30/10/94به سايت دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به نشانی http://shahri.ostanyazd.ir مراجعه نمايند.

گفتنی است  چناچه داوطلبي به هر علت موفق به دريافت كارت خود از طريق سايت نشده باشد در روز آزمون براي نامبرده كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار