پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


زندگی یک بیمار قطع نخاعی به روایت تصویر


هانی قاسمی هموطن آملی هنگام همکاری برای ساخت مسجد روستای تازه آباد بخش دابودشت آمل مصدوم و دچار قطع نخاع شد. وی با وجود فقر مالی و مشکلات زندگی ، با اعتماد به نفس و توکل بخدا در کنار همسر ادامه می دهد.

به گزارش یزد امــــروز؛ هانی قاسمی هموطن آملی هنگام همکاری برای ساخت مسجد روستای تازه آباد بخش دابودشت آمل مصدوم و دچار قطع نخاع شد. وی با وجود فقر مالی و مشکلات زندگی ، با اعتماد به نفس و توکل بخدا در کنار همسر ادامه می دهد.

منبع: مهر


آخرین اخبار آخرین اخبار