پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فردا شب؛

ساعت رسمی کشور تغییر می کند


ساعت رسمی کشور ساعت 24 سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.

به گزارش یزدامروز؛ ساعت رسمی کشور براساس مصوبه هیئت وزیران ساعت 24 روز سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.
 
بر این اساس سه شنبه شب در ساعت 24 به 23 تغییر خواهد کرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار