پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت ارشاد در یزد:

سرمایه های فرهنگی پیشنیان ما به فراموشی سپرده شده است


حسینی بابیان اینکه امروز تنها محصولی که می توانیم به دنیا صادرکنیم فرهنگ ماست گفت: متاسفانه در حال حاضر خیلی از سرمایه های فرهنگی پیشنیان ما به فراموشی سپرده شده و این امر سبب شده تا هویت فرهنگی ما با تهدید مواجه شود.

به گزارش خبرنگار یزدامروز؛ معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ارشاد استان یزد گفت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و نگاه امام به فرهنگ ،فرهنگ اسلامی ایرانی بود

سید هادی حسینی افزود: متاسفانه با گذشت سال های انقلاب از حوزه فرهنگ دور شدیم و به جای سرمایه گذاری فرهنگی سرمایه های خود را در مسیر اقتصاد هزینه کردیم که این سرمایه گذاری هیچ نتیجه ای برای ما در عرصه جهانی نداشته است.

حسینی بابیان اینکه امروز تنها محصولی که می توانیم به دنیا صادرکنیم فرهنگ ماست گفت: متاسفانه در حال حاضر خیلی از سرمایه های فرهنگی پیشنیان ما به فراموشی سپرده شده و این امر سبب شده تا هویت فرهنگی ما با تهدید مواجه شود.

وی خاطر نشان کرد: تمامی ادیان الهی برای تکریم اخلاقیات در جوامع به وجود آمده اند اما متاسفانه جامعه امروز بشری  از اخلاق فاصله گرفته و این کار وزارت فرهنگ است که باید اخلاقیات را در جامعه  احیا کند.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت ارشاد فرهنگ سازی را از مهمترین وظایف فرهیختگان جامعه دانست و اظهار داشت:  از دلائل زیبایی جنگ این بود که مکارم اخلاقی را احیا کرد و توانست مقاومت را در مردم ما زنده کند.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار