محتوا محتوا«محمد باقرنوبخت» سخنگوی دولت پنج شنبه با سفر به استان یزد در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به منظور تکریم و معارفه رییس سازمان برنامه‌ریزی استان حضور یافت.


آخرین اخبار آخرین اخبار