پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


سلفی دیده نشده از مرحوم سید جواد ذاکر


عکسی دیده نشده از مرجوم سید جواد ذاکر مداح فقید که برای اولین بار منتشر می شود.

یزد امـــــــروز؛عکسی دیده نشده از مرحوم سید جواد ذاکر مداح فقید که در سال 1385 به علت سرطان حنجره دار فانی را وادع گفت، که وی در حال گرفتن سلفی از خود است.


آخرین اخبار آخرین اخبار