محتوا محتواطبیعی است که با زمزمه های تغییر گسترده مدیران، که اتفاقاً از سوی کانال های منتسب به طالبی کلید خورد، این پیام‌ها بعضا رنگ و بوی تملق نیز به خود گرفت.

به گزارش یزدامروز،‌ با انتخاب محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد همانطور که پیش‌بینی می‌شد سیل پیام های تبریک از سوی مسئولین استان جاری شد. طبیعی است که با زمزمه های تغییر گسترده مدیران، که اتفاقاً از سوی کانال های منتسب به طالبی کلید خورد، این پیام‌ها بعضا  رنگ و بوی تملق نیز به خود گرفت. اما جالب ترین پیام تبریک، پیام  دهستانی رئیس حزب اعتدال توسعه یزد است.

دهستانی در این خاطره عنوان می‌کند که به عنوان رئیس ستاد روحانی در سال ۹۲ حکمی برای  طالبی به عنوان مسئول ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یزد صادر کردم و امروز شاکرم عزیزانی که آن سال در مسیر انتخابات از بنده حکمی دریافت کرده اند تقریباً قریب به اتفاق امروز در استان مسئول هستند.

این اظهارات از سوی افکار عمومی یزد با دو عنوان تعبیر شد. نخست اینکه احتمالاً  دهستانی از یادآوری این نکته به دنبال سهم خواهی اصلاح طلبان است  و می خواهد نیروهای این جناح در مناصب مدیریتی استان بیشترین صندلی‌های ممکن را اشغال کنند و یادآوری این نکته که وی روزی به طالبی حکمی داده می تواند بیانگر این باشد که اکنون وقت جبران آن روز است.

نکته دوم بخش پایانی نامه دهستانی است که اذعان می کند هم اینک نیز تقریباً تمام افرادی که در ستاد انتخاباتی روحانی فعال بودند و احکامی دریافت کردند اکنون مسئولیتی در استان دارند. این بیانگر گزینش نیروها در مدیریت استان بدون توجه به تخصص و یا سابقه آنها  و تنها با تکیه بر فعالیت سیاسی و حزبی است. وضعیت ناگوار امروز یزد از جمله نرخ بالای بیکاری، تعطیلی صنایع، آلودگی محیط زیست و توسعه نامتوازن استان همه و همه حاصل همین باندبازی ها و نگاه جناحی به مسئولیت است.


آخرین اخبار آخرین اخبار