پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با گذشت 10 روز از تهدید استاد دانشگاه یزد؛

سکوت معنادار مسئولین دانشگاه یزدهمچنان ادامه دارد


علی رغم گذشت 10 روز از تهدید استاد دانشگاه یزد، تیم مدیریتی این دانشگاه تا کنون به این تهدید که در پی اظهار نظر انقلابی این استاد دانشگاه در مورد مسائل فرهنگی و سیاسی در دانشگاه یزد ارسال شده بود، واکنشی نشان نداده است.

به گزارش یزد امـــــروزبه نقل از عصر فرهنگ، هفته گذشته خبر تاسف بار تهدید استاد دانشگاه یزد با عنوان «ساکت نشوی سرت را زیر آب می کنیم! » منتشر شد.


تیم مدیریتی دانشگاه یزد تا کنون به این ایمیل تهدید آمیز که در پی اظهار نظر انقلابی این استاد دانشگاه در مورد مسائل فرهنگی و سیاسی در دانشگاه یزد ارسال شده بود، واکنشی نشان نداده اند. هر چند لازم بود مدیران و به طور خاص ریاست دانشگاه ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی به دنبال پیگیری آبروی از دست رفته دانشگاه یزد و دفاع از اعضای هیات علمی این دانشگاه باشند، اما متاسفانه تا کنون و با گذشت زمانی بیش از 10 روز از ارسال این ایمیل تهدید آمیز هنوز اقدام در خوری صورت نگرفته است.


گفتنی است استاد مذکور نا امید از پیگیری مسئولین دانشگاه یزد مجبور به پیگیری ماجرا از طریق مجاری قانونی خارج از دانشگاه شده است.


شایان ذکر است طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

انتهای پیام/ع


آخرین اخبار آخرین اخبار