پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

کارشناس مسائل اقتصادی:

سیاست دوگانه دولت برای خروج از رکود و مقابله با تورم/بسته حداقلی دولت، حرکتی نمایشی برای تحریک جنبه روانی بازار1


سجاد کلانتر در خصوص بسته دولت برای خروج از رکود گفت: بسته پیشنهادی حاوی سیاست‌های جدی و قوی نیست که منجر به خروج از رکود و تحریک بازار شود؛ و هدف دولت تحت تاثیر قرار دادن جنبه روانی بازار است تا این که متغیرهای حقیق بازار را تغییر دهد.

به گزارش یزدامروز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار آوای اقتصاد در خصوص بسته دولت برای خروج از رکود گفت: مسئله خروج از رکود نسبت به آن چه که دولت برای آن بسته تهیه کرده جدی‌تر است و در واقع یک بسته حداقلی است که نمی‌تواند فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

سجاد کلانتر با اشاره به سیاست های انقباضی دولت اظهار داشت: ارائه این بسته از سوی دولت اساساً یک حرکت نمایشی است تا این که یک اقدام سیاستی برای خروج از رکود باشد.

وی با بیان اینکه در سال آینده با سیاست‌های انقباضی دولت در افزایش بندهای اعمال قانون مالیات مواجه هستیم افزود: افزایش مالیات‌ توسط دولت بخش‌های مختلف اقتصاد را مانند بخش مسکن و صنعت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ باید به این موضوع توجه کرد که اعمال سیاست‌های انقباضی بیشتر از انتظارات بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

کلانتر با اشاره به سیاست‌های دوگانه دولت تصریح کرد: از یک طرف شاهد سیاست‌های انقباضی در حوزه اعمال مالیات ها هستیم که شدیداً انقباضی بوده و از سویی دیگر با ارائه این بسته پیشنهادی، نمایشی از یک سیاست انبساطی را ارائه کرده است.

وی در خصوص شدت تاثیر سیاست‌های دوگانه دولت گفت: تاثیر سیاست‌های انقباضی دولت به مراتب بیشتر از تاثیر نمایشی است که تحت عنوان بسته خروج از رکود اعمال کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بسته پیشنهادی حاوی سیاست‌های جدی و قوی نیست که منجر به خروج از رکود و تحریک بازار شود؛ و هدف دولت تحت تاثیر قرار دادن جنبه روانی بازار است تا این که متغیرهای حقیقی بازار را تغییر دهد.

کلانتر در خصوص اشتباهات دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: دولت در این دو سال سیاست‌های شدید انقباضی را اعمال کرده و همین موضوع باعث بوجود آمدن رکود شدید بر بازار شده است و از طرفی دولت با افزایش پایه پولی باعث شده بخش عظیمی از اقتصاد به جای حرکت به بخش تولید به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق داده شده است.

وی نیاز اساسی بازار را اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت دانست و افزود: برخلاف نیاز بازار دولت می‌خواهد این نمایش کاهش تورم را ادامه بدهد و این در حالی است در شرایط کنونی این کاهش تورم آثار سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشته و رکود شدیدی را بر بازار حاکم کرده است.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار