پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


شاخص ترین پرونده قضایی سال گذشته در دادگستری یزد چه بود؟


دادستان عمومی و انقلاب یزد شاخص ترین پرونده قضایی سال گذشته در دادگستری یزد را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار یزدامروز؛ دادستان عمومی و انقلاب یزد  ناکامی سارقان بانک ملی رحمت اباد یزد با رشادت یک مامور انتظامی را شاخص ترین پرونده سال عنوان کرد.

جمال قضاوتی گفت: حدود یک ماه پیش 2نفر سارق  در ساعت 12:40 وارد بانک ملی شدند و با از کار انداختن سیستم تصویری و برق بانک، اقدام به سرقت کردند.

قضاوتی افزود:خوشبختانه به علت مجهز بودن بانک به سیستم هشدار دهنده و عمل به موقع این سیستم، بلافاصله آژیر این بانک در پلیس به صدا درآمده و به پرسنل گشت اعلام وقوع سرقت می شود که در همین حال ماموری که ساعت ماموریتش به پایان رسیده بود به علت اهمیت موضوع فورا در محل حاضر شده و بدون اسلحه با یکی از سارقان در حال خروج از بانک درگیر شده و حتی با اصابت چندضربه چاقو به گردنش اجازه فرار را به او نمی دهد و به این ترتیب این سارق دستگیر می شود.

وی افزود: همدست فراری وی نیز کمتر از 12 ساعت در هنگام خروج از استان دستگیر می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار