پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج


بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی با کارفرما داشته و بیمه شده در یکی از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند، می‌توانند کمک هزینه ازدواج را دریافت کنند.

به گزارش یزد امـــروز از تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که بیمه‌شده در پنج سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه 720 روز کار را به شعبه تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعهد کوتاه مدت می‌شود.


بر این اساس، در صورتی که ازدواج اولین ازدواج بیمه شده باشد، عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد می‌تواند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی کمک هزینه ازدواج این سازمان را دریافت کند.


لازم به ذکر است برای دریافت کمک هزینه ازدواج، هنگام مراجعه به شعبه یا کارگزاری مربوطه به همراه داشتن اصل دفترچه درمانی، اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه زوجین و اصل و فتوکپی عقدنامه الزامی است.آخرین اخبار آخرین اخبار