پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

«خورشیدی در ظلمت»؛

شعر شاعر یزدی در وصف پیامبر اسلام(ص)


توهین مجدد نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام، دل هر انسان دردمندی را به درد می آورد. به همین مناسبت «کاظم دهقانیان نصرآبادی» شاعر متعهد و دلسوز استان شعری را به پیشگاه پیامبر اسلام پیشکش نموده است.

به گزارش عصر فرهنگ،  توهین مجدد نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام، دل هر انسان دردمندی را به درد می آورد. به همین مناسبت «کاظم دهقانیان نصرآبادی»  شاعر متعهد و دلسوز استان شعری را به پیشگاه پیامبر اسلام پیشکش نموده است.

 

«خورشیدی در ظلمت»

‹‹بنگر چگونه سـوزم؟ در آتش فراقت›› [1]

 

با اینكه سوخت جانم از دل نرفته یادت

 

درویشم و نـدارم جز برگ سبز چیزی

 

این تحفه را نمـودم هدیه به پیشگاهت

 

هرگز سروده‎ی من قادر به وصف تو نیست

 

زیرا زِ حَد برون است مجموعه‌ی كمالت

 

من سائل تو هستم مشمول آیه‌ی حــق

 

ای پادشاه خوبان لاتنهـر این گدایت [2]

 

عمــرم گذشت امـا، در آرزوی كویت

 

آیا شود كه روزی آیـم به بـارگاهت؟

 

عمری دو چشم خود را كفپوش كوچه كردم

 

تاسُرمه‌ی دو چشمم گیرم ز گردِ راهت

 

بـر چشم من قـدم نِه چون آرزویم این است

 

یعنی كه دیده باشد كمتر ز خاك پایت

 

‹‹حافظ عقیـده دارد هستی تو چون ستاره›› [3]

 

برتر بود ز خــورشید آن روی همچـو ماهت

 

غمگین و دلشكسته خلـوت گزیـده‌ام مــن

 

ای مه بیا و چشمم روشن كن از جمالت

 

‹‹مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی›› [4]

 

تا جام وصل رویت دردم كند طبابت

 

گفتی خدا همیشه برحال ما بصیر است

 

با گوش جان شنیدم این آتشین پیامت

 

 

«یزدی» دلشكسته، در دامِ عشقت افتاد
هر دَم كنی اشـــــارت جانم كنــم فـدایت

 


-------------------------------------           

1- از عاطفه كوچكیان وام گرفته‌ام.

2- اشاره به آیه 10 سوره الضحی «واما السائل فلاتنهر».

3- اشاره به ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد(حافظ).

4- وامی‌ است از شیخ بهایی.


آخرین اخبار آخرین اخبار