پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

کاکاونددر مراسم تودیع و معارفه معاونت اجتماعی انتظامی استان یزد

شناساندن ماموریت رده هاي انتظامي به مردم، از وظایف مهم معاونت اجتماعي/معاون جدیداجتماعی انتظامی استان یزد منصوب شد


فرمانده انتظامي استان یزد در مراسم توديع و معارفه معاون جديداجتماعي انتظامي استان گفت: معاونت اجتماعي پل ارتباطي پليس و مردم بوده و باید وظيفه و ماموريت ساير رده هاي انتظامي را نيز به مردم بشناساند.

به گزارش  خبرنگار یزد امــــــروز، صبح امروز مراسم توديع و معارفه معاون جديداجتماعي انتظامي استان يزد با حضور فرمانده انتظامي ، معاون هماهنگ کننده و رئيس بازرسي انتظامي استان در محل اين معاونت برگزار شد.

در اين مراسم، سردار «ايرج کاکاوند» ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي ناجا، معاونت اجتماعي را پل ارتباطي پليس و مردم دانست و افزود: برخي از
ماموريت هاي پليس سخت افزاري بوده و ماموران ، صرفا درگير کار عملياتي هستند اما معاونت اجتماعي نقش همپوشاني با رده هاي انتظامي  را به
عهده دارد.

کاکاوند درادامه یکی از اهداف معاونت اجتماعي را جلب اعتماد شهروندان دانست و اضافه کرد: لازمه اين مهم، همکاري این معاونت  با همه رده هاي پليسي، عملياتي و همچنين ادارات و دستگاه هاي دولتي است.

فرمانده انتظامي  استان با تاکيد بر اين نکته  که معاونت اجتماعي باید  وظيفه و ماموريت ساير رده هاي انتظامي را نيز به مردم بشناساند خاطر نشان کرد: اين معاونت در حوزه کاري ديگر واحد هاي انتظامي، بايد اطلاعات لازم و کافي را از ماموريت هاي انتظامي داشته باشد.


وي ادامه داد: معاونت اجتماعي کمک کننده و ياري رسان ديگر واحدهاي انتظامي بوده و در این مسیرابتدا باید  موضوعات و معضلات اجتماعي در اولویت  قرارگرفته  و پس ار آن نياز سنجي آموزشي صورت گيرد تا وظايف پليس در جامعه مشخص شود.

رئیس پلیس استان، معاونت اجتماعي را معجوني از کارکردهاي انتظامي برشمرد و افزود: چنانچه معاونت اجتماعي خوب عمل کند و اقدامات رده هاي انتظامي را به خوبي پوشش دهد آن موقع در جلب رضايت مندي و اعتماد مردم، وضعيت بسيار مطلوب تري پيدا خواهيم کرد.

گفتنی است در پايان اين جلسه سردار ايرج کاکاوند ضمن قدرداني از زحمات سرهنگ «کاظم کفاش پناه» در دوران تصدي پست معاونت اجتماعي، سرهنگ «محمد رضا مزيدي» را به عنوان معاون جديد اجتماعي انتظامي استان يزد معرفي کرد.

لازم به ذکر است« محمدرضا مزيدي»  دانشجوي دکتراي رشته علوم ارتباطات بوده وقبل از این، جانشينی معاونت اجتماعي انتظامي استان زا برعهده داشته است.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار