پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

یادداشت؛

شهدا نمادی از معرفت و فرهیختگی


تصاویری از بارگاه ملا عبدالله ، وصیت شهید امینی در مورد سنگ قبرش،کارت عروسی شهید مهری وتصاویرزیبای شهدا هرکدام نمادی از معرفت ،شناخت وفرهیختگی یک بهابادی است که نباید اجازه دهیم به دست فراموشی سپرده شود.

 یزد امــــروز؛ با ورود به شهر بهاباد و گشت و گذاری مختصر می توان تغییر و تحول را در این شهر مشاهده کرد و وجود تابلوهای راهنمای خیابان ها، کوچه ها و فضاسازی میدان ها، نوید دهنده شروع یک تحول در ساختار زیباسازی شهر می باشد.


این امر مهم محقق نشده، مگر با حمایت های فرماندار محترم ، توجهات اعضا ء محترم شورای شهر و شهردار گرامی، که قابل تقدیر و تشکر است؛ ولی آنچه می تواند این حرکت زیبا را پر ثمرتر کرده و سابقه علمی و جهادی این سرزمین کهن را نمایان تر سازد مزین کردن ورودی و میادین این شهر به تصاویر زیبای شهدا و فرهیختگان این مرزو بوم است.


شهدایی که اگرنبود رشادت ها،جانبازی ها و فداکاری های آنان وضعیت امروز کشور ما بهتر ازعراق ، سوریه و افغانستان نبود واقتدار،عظمت و عزت ایران اسلامی از تصدق سرهمین فرزندان شهید این آب وخاک است.


تصاویری از بارگاه ملا عبدالله ، وصیت شهید امینی در مورد سنگ قبرش، کارت عروسی شهید مهری وتصاویرزیبای شهدا هرکدام نمادی از معرفت ،شناخت وفرهیختگی یک بهابادی است که نباید اجازه دهیم به دست فراموشی سپرده شود.


انشالله خداوند همه خدمتگزاران دلسوز به نظام اسلامی را مورد عنایت خاصه خود قراردهد.


شهروند دلسوز بهابادی


آخرین اخبار آخرین اخبار