محتوا محتوا

عضوشورای شهر یزد:


عضوشورای شهر یزد گفت: شهردار جدید یزد هم فردی نیست که وارد سیاست بازی شود هر چند عده ای می توانند بحث گرایش سیاسی جمالی زاده را بحث جدی و بزرگ جلوه دهند.

به گزارش یزدامروز، محمدرضا پاکنژاد عضوشورای شهر یزد با اشاره به انتخاب مهدی جمالی نژاد به عنوان شهردار جدید شهر یزد گفت:انتخاب جهانی نژاد به عنوان شهردار یزد گزینه خوبی است به علت اینکه در شهر های مختلف کوچک و بزرگ تجربه کاری راداشته است.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به سابقه کاری شهردار جدید یزد افزود: تمام مسئولیت هایی که تا به امروز جمالی نژاد داشته است مربوط به امور شهرداری وکارهای عمرانی و اجرایی است علیرغم اینکه شهردار شهری بوده که شهر تاریخی و توریستی است و شباهت زیادی به شهر یزد دارد و به همین علت وی می تواند بیشترین توانمندی را در جذب سرمایه و مشارک داشته باشد.

وی گفت با بیان اینکه بحث جهانی شدن شهر یزد فرصتی است که حتی از نظر سیاسی اهمیت دارد تصریح کرد: شاید ثبت جهانی یزد در گذشته به صورت جدی پیگیری نمی شد و حتیاین موضوع به دلیل مسائلی چون ناامنی و هزینه های زیاد به عنوان یک تهدید تلقی می شد اما امروز این موضوع به عنوان یک فرصت بزرگ برای سرمایه گذاری در بافت تاریخی حساب می شود که می توان از آن به خوبی بهره برداری کرد وبا این موضوع می تواند شهر را پر رونق تر و گردش مالی خوبی ایجاد کند.

پاکنژاد درپایان گفت: شهرداری ارگانی اجرایی است نه سیاسی و شهردار جدید یزد هم فردی نیست که وارد سیاست بازی شود هر چند عده ای می توانند بحث گرایش سیاسی جمالی زاده را بحث جدی و بزرگ جلوه دهند ما اصلاً اوی یک چهره سیاسی نیست یک فرد اجرایی، دل سوز و با تجربه است.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار