محتوا محتوا

گزارش تصویری /


صبح امروز، مردم دارالعباده یزد با حضور در پایگاه انقلاب برگ زرینی از حضور یکپارچه خود در صحنه های پشتیبانی از انقلاب اسلامی را ورق زدند.

یزدامروز، صبح امروز، مردم دارالعباده یزد با حضور در پایگاه انقلاب برگ زرینی از حضور یکپارچه خود در صحنه های پشتیبانی از انقلاب اسلامی را ورق زدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار