پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

طنز؛

شولی یزدی چیست؟


نوعی پیتزای یزدی است که از نظر خاصیت با خاویار برابری می کند و تقریبا هر هفته یکبار غذای هر یزدی است!!

یزدامروز؛

شولی چیست؟

نوعی پیتزای یزدی است که از نظر خاصیت با خاویار برابری می کند و تقریبا هر هفته یکبار غذای هر یزدی است و اهل خانه پس از صرف آن با گفتن: (آخ بچه پوکیدم) از خدای خود تشکر می کند و معمولا با حواشی متفاوتی همراه است!

به عنوان مثال: راسی یخدوگ برا ننه ببر بنده خدا نمتونه خونه درآد...

زنگ عاروس هم بزن بیاد یکی کاسه کوفت کنه دوباره توقاش(توقع) مشه، نشینه بگه هر چی دارن مکنن تو حلق دختراشون و دوماتاشون...

یخدگ ته قابلمه جا بِلِه (جا بذار) شو پیرت (پدر) PIAR  سر کار بر مگرده بخوره.....

شولی بر اساس خاصیت به چند نوع دسته بندی می شود:

شولی اوپرگ (فوری با مخلفات کم)

شولی شلغم

شولی ترش(سرکه انگور)

شولی باقلا

شولی پر چغندر

شولی سرکه انار

شولی آرتوک

شولی ویژه ننه آقا (بر اساس مواد مانده داخل یخچال تبخ می شود)


آخرین اخبار آخرین اخبار