پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


شوکه شدن مرد جوان زمان مراجعه به منزل


مرد تبهکارکه برای سرقت وارد خانه‌ای شده بود هنگام تراشیدن سرش در حمام دستگیرشد.

به گزارش یزدامروز؛ «اریک اویلا» - 39 ساله- برای سرقت وارد خانه‌ای درشهر«اورگان» -امریکا- شده و با خیالی آسوده درحمام مشغول تراشیدن سرش بود که ناگهان صاحبخانه سررسید. اوکه با شنیدن صدای آب از حمام مشکوک شده بود بی‌سروصدا به بررسی موضوع پرداخت.

او وقتی متوجه حضورمرد غریبه شد بلافاصله با پلیس تماس گرفت و کمک خواست. دقایقی بعد نیزمأموران سررسیده وسارق را قبل ازپایان نقشه سرقت درحمام دستگیرکردند.
ایران/


آخرین اخبار آخرین اخبار