پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فیلم؛

شیرین زبانی دختر بچه یزدی در استقبال از امام خامنه ای در 12 دیماه 86


12دی ماه یادآور خاطرات شیرین حضور ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم انقلاب در استان کویری یزد است هرچند 8سال از آن روز به یادماندنی گذشته اما هنوز بازگو کردن شیرینی دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای نقل مجالس و محافل یزدی هاست.

یزدامروز؛ 12دی ماه یادآور خاطرات شیرین حضور ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم انقلاب در استان کویری یزد است هرچند 8سال از آن روز به یادماندنی گذشته اما هنوز بازگو کردن شیرینی دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای نقل مجالس و محافل یزدی هاست. Loading the player...


آخرین اخبار آخرین اخبار