پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مجموعه پادکست های عاشوایی(1)

صوت/ملت گریه


امام خمینی فرمودند: شاید غربی ها به ما بگویند ملت گریه یا شاید خودی ها نمی توانند تحمل کنند یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است...Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار