پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

یک فعال فرهنگی در یزد مطرح کرد:

ضرورت به‌روز بودن «تولیدات فرهنگی»


فخرالسادات میر‌هدایی گفت: در صورتی توليدات فرهنگي مي تواند سطح مخاطبين خود را بالا ببرد و آنها را از فرهنگ بيگانه دور کند كه مطابق و هماهنگ با سطح فهم و فرهنگ مخاطبين عام و خاص باشد؛ لازم به ذکر است که این تولیدات نباید از دنياي امروز دور باشد تا به كهنگي متهم شود.

به گزارش یزد امــــروز به نقل از یزدبانو، فخرالسادات میر‌هدایی، فعال فرهنگی استان ،با اشاره به دغدغه ی مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل فرهنگی اذعان کرد: دشمن امروزه مي داند با توسل به نیروی نظامی نمي تواند در رويارويي با ملت مسلمان ايران، به نتيجه ای برسد؛  بنابراين از جبهه فرهنگي وارد شده است و جوانان و زنان اين مملكت را نشانه گرفته و درصدد است تا ظواهر و عقايد آنان را آن گونه كه خود مي خواهد شكل دهد و از اين راه، پايه هاي نظام مقدس ايران را هدف قرار داده است.

وی افزود: ملت و مسئولان ایرانی بايد در برابر اهداف دشمن، برنامه ها و اصولي را در جامعه بنيان نهند تا جامعه در برابر اين آسيب ها بيمه شود؛ در این راستا مي توان به نقش رسانه ها و آموزش و پرورش نگاه ويژه اي داشت.

میرهدایی، حمایت از تولیدات فرهنگی در ایران را تایید کرد و در ادامه گفت: توليدات فرهنگي يك كشور بايد بتواند به راحتي در دسترس مخاطبين قرار گيرد تا بتواند اثربخشي درست و موثر خود را داشته باشد.

وی افزود: در صورتي توليدات فرهنگي كه برخاسته از نگرش و ارزش هاي يك جامعه است، مي تواند نقش خود را در بالا بردن سطح مخاطبين و دوري آنها از فرهنگ بيگانه داشته باشد، كه مطابق و هماهنگ با سطح فهم و فرهنگ مخاطبين عام و خاص باشد؛ لازم به ذکر است که این تولیدات نباید از دنياي امروز دور باشد تا به كهنگي متهم شود.

این کارشناس فرهنگی، با اشاره به نقش تقویت و حفظ فرهنگ بومی در مواجهه با تهاجمات فرهنگی، مطرح کرد: فرهنگ بومي يك ملت، موثرترين عاملي است كه مي تواند مانند سد محكمي عقايد و افكار يك ملت را حفظ كند و هر گونه شكاف در اين سد، راه نفوذ فرهنگ هاي مغاير را باز مي كند كه نتيجه آن ناسازگاري و گاه ضديت دو فرهنگ قبلي و جديد است كه مي تواند ضربات جبران ناپذيري را به بار آورد.

میرهدایی ادامه داد: نقش اصلی حفظ فرهنگ بومي و ارزش بخشيدن به آن به گونه اي است كه در لابه لاي مظاهر جديد تمدن، به فراموشي سپرده نشود؛ وظيفه هر انساني است تا بتواند با پناه بردن به ارزش هاي فرهنگي خود در دام خطرات ناشي از فرهنگ هاي بيگانه اي كه هيچ سنخيتي با او ندارد نيفتد.

فخرالسادات میرهدایی، مصادیق روزنه های نفوذ دشمن در عرصه فرهنگ را اینگونه بیان کرد: فرهنگ يك جامعه را مي‌توان با مشاهده طرز لباس پوشيدن افراد جامعه ، صحبت كردن، كتاب هايي كه مطالعه مي کنند، ارزش هايي كه افراد براي خود مطرح مي سازند و آرمان ها و آرزوهايي كه در سر دارند، بررسي كرد.

وی گفت: در زمانه اي كه ارزش افراد به پول و سرمايه آنها بستگي دارد و لباس، پوشش، فرهنگ لغات و مطالعات افراد، عاريه از غرب باشد، مصاديقي از روزنه هاي نفوذ دشمن مشاهده مي شود كه نمي توان از كنار آن گذشت؛ ضمن اينكه نفوذ ماهواره ها و رسانه هاي بيگانه در بين مردم مي‌تواند اين نفوذ را جدي تر و عميق تر سازد.

یک کارشناس فرهنگی در یزد، اذعان داشت: مك دونالد زاييده تفكر سرمايه داري و مصرف گرا ساختن مردم است . فرهنگي كه به انسانها،به چشم افرادي مي نگرد كه بايد پول در بياورند تا جيب سرمايه داران را پر كنند؛ مردم هر روز با نماد جديدي از اين فرهنگ مواجه می شوند كه هدف آن مصرف زده ساختن آن ها و شركت دادن در مسابقه اي است كه نتيجه آن، برد سرمايه داران و انداختن سایر انسان‌ها در دور باطلي که عمرشان را به سبقت گرفتن از يكديگر ،در رقابت مصرف بيشتر ، تباه مي سازد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار