پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

نماینده سابق مردم یزد و اشکذر در مجلس:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛راستی آزمایی مسئولان نظام است


جوکار گفت: تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به نوعی راستی آزمائی مسئولان کشور و نظام بوده و اثبات می کند هر کس بخواهد به هر نوعی به بیت المال دست اندازی و دست در جیب مردم کند با او در هر جایگاهی باشد مقابله خواهد شد.

نماینده سابق مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یزدامروز؛ ارائه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان درمجلس را اقدامی  ارزشمند در راستای محکم کردن پایه های نظام دانست و اظهار داشت: متاسفانه در برخی مقاطع از تاریخ انقلاب اسلامی دربرخی دستگاه های فسادهای شکل گرفته  و یا به ناحق  حقوق های نجومی پرداخت شده که مردم را نا امید و خسته کرده است و این اتفاقات به منزله سم مهلکی  بر پیکره مدیریتی کشوراست.

محمدصالح جوکار افزود: با تصویب و اجرای این طرح از یک طرف یک ارزیابی مجدد از مدیران نظام صورت می گیرد و از طرف دیگر این طرح سبب خواهد شد که اعتماد مردم نسبت به مسئولان افزایش یابد و مدیران پاکدست از کسانی که به بیت المال دست درازی کردند متمایز شوند و تمامی مسئولان مورد سوء ظن و اتهام قرار نگیرند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نهم خاطر نشان کرد: تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان  به نوعی راستی آزمائی مسئولان کشور و نظام بوده و اثبات می کند که نظام جمهوری اسلامی با هیچ کس رودربایستی نداشته و هر کس بخواهد به هر نوعی به بیت المال دست اندازی و دست در جیب مردم کند با او در هر جایگاهی باشد مقابله خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد:این طرح یک طرح سیاسی نبوده و پیشنهاد دهندگان آن  شورایی از نمایندگان قوای مختلف نظام هستند و امیدورام نمایندگان محترم به این طرح رای مثبت بدهند وبا تصویب آن اعتماد عمومی را قویتر سازند.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار