پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عاقبت سرقت سیم برق + عکس


یک سارق سیم های برق در منطقه زرگان اهواز دچار برق گرفتگی شده و جان داد.

 به گزارش یزد امــــــروز؛ یک سارق سیم های برق در منطقه زرگان اهواز دچار برق گرفتگی شده و جان داد.


آخرین اخبار آخرین اخبار