پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

آشنایی با نامزدهای انتخاباتی استان یزد؛

عبدالرسول زارع رئیس آبادی،کاندیدای بزرگترین حوزه انتخابیه کشور


در نهضت سواد آموزی ابرکوه با سمت آموزشیاری و سپس راهنمای تعلیماتی مشغول به کار شد و در کنار آموزشیاری نهضت سواد آموزی و کشاورزی و دامپروری به سمت فروشنده مواد نفتی شرکت تعاونی روستایی رئیس آباد انتخاب شد.

به گزارش یزدامروز؛ عبدالرسول زارع رئیس آبادی در 20/03/1342 در یک خانواده کشاورز در روستای رئیس آباد ابرکوه (استان یزد) متولد و دوران ابتدایی را در همان روستا سپری نمود.

وی دوران راهنمایی را در شهر ابرکوه و در مدرسه غزالی سپری نموده و سپس در دبیرستان مولوی ابرکوه دوران متوسطه را به پایان رساند و در سال 1360 موفق به اخذ مدرک دیپلم اقتصاد شد

عبدالرسول که در زمینه کشاورزی و دامداری نیز کمک کار پدر و اهالی روستا بود پس از ترخیص از خدمت وظیفه در

20/10/1363 در فروردین ماه 1364 ازدواج نمود و در نهضت سواد آموزی ابرکوه با سمت آموزشیاری و سپس راهنمای تعلیماتی مشغول به کار شد

وی  در کنار آموزشیاری نهضت سواد آموزی و کشاورزی و دامپروری به سمت فروشنده مواد نفتی شرکت تعاونی روستایی رئیس آباد انتخاب شد و به دلیل عملکرد مناسبش همزمان به سمت فروشنده فروشگاه مصرف روستای شمس آباد نیز منصوب شد .

وی در سال 1368 شرکت تعاونی دامداران شهرستان ابرکوه را تشکیل و به ثبت رساند و به سمت مدیر عامل انتخاب و تا سال 1375 مدیریت آن شرکت را بر عهده داشت که چندین بار به عنوان مدیر عامل نمونه استانی انتخاب شد

در سال 1375 بر اساس نیازی که در استان وجود داشت اتحادیه دامداران استان یزد را تشکیل داده و به سمت مدیر عامل انتخاب گردید و در سال 1376 نیز به همراه دیگر دوستان، اتحادیه دامداران ایران را تشکیل داده و به ثبت رساند و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آن انتخاب گردید..

در سال 1376 همزمان با فعالیت های یاد شده در رشته اقتصاد بازر گانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشغول به تحصیل شد و در سال 80 موفق به اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی شده و در سال 1381 در کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پذیرفته شد.

از سال 81 در حین ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در رشته اقتصاد نظری به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه  نبز مشغول و تدریس دروس کاربردی اقتصادی به کسبه شهرستان- مدد جویان کمیته امداد انجام می داد

در سال 92 با کسب رتبه ممتاز موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی یزد شد.

در سال 91 تا شهریورماه عضویت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد را به عهده داشت.

گفتنی است بر اساس نظزسنجی های عمومی وی با اقبال عمومی همراه بوده و شانس حضور در مجلس شورای اسلامی را به عنوان نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور دارد.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار