پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عكس/ واكنش احمدي نژاد به توافق هسته اي لوزان


واكنش جالب احمدي نژاد به توافق هسته اي لوزان

یزد امــــروز؛ واكنش  جالب احمدي نژاد به توافق هسته اي لوزان 


آخرین اخبار آخرین اخبار